درخواــت ــرمایه‌گذاری
ما مشتاق دیدار کارآفرینان پرشور، با انگیزه و پر تلاش هستیم. برای جذب سرمایه از پارت، لازم است تیم منسجم و مشتاق، یک محصول (حتی یک محصول کمینه) و بازخورد از مشتری داشته باشید. در هر مرحله‌ای از رشد هستید، پارتیان سرمایه مورد نیاز شما را تأمین می‌کند.
فرم درخواست ــرمایه