ژانویه 12, 2022

خط اعتباری تجاری چیست؟ Line of Credit (LOC)

خط اعتباری تجاری یک وام مراجعی است که دسترسی به مقدار ثابتی از سرمایه را فراهم می‌کند و می‌تواند در صورت نیاز برای رفع نیازهای کوتاه […]